Rosuvastatin calcium
       Febuxostat
       PARECOXIB SODIUM
       Sorafenibtosylate
       Tadalafil
       LANTHANUM CARBONATE
       Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylt
       Ethyl 2-(3-formyl-4-hydroxyphenyl)-
       More
 
  Products

中文名稱︰瑞舒伐他汀鈣
英文名稱︰Rosuvastatin calcium
C A S 號︰147098-20-2
分子式︰C44H54CaF2N6O12S2
質量標準︰符合企業標準國藥準字H20090155


Copyright(C)2015,  Copyright Notice Admin