Rosuvastatin calcium
       Febuxostat
       PARECOXIB SODIUM
       Sorafenibtosylate
       Tadalafil
       LANTHANUM CARBONATE
       Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylt
       Ethyl 2-(3-formyl-4-hydroxyphenyl)-
       More
 
  Products

中文名稱︰索拉非尼
英文名稱︰Sorafenibtosylate
CAS︰284461-73-0
分子式︰C21H16ClF3N4O3


Copyright(C)2015,  Copyright Notice Admin