Rosuvastatin calcium
       Febuxostat
       PARECOXIB SODIUM
       Sorafenibtosylate
       Tadalafil
       LANTHANUM CARBONATE
       Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylt
       Ethyl 2-(3-formyl-4-hydroxyphenyl)-
       More
 
  Products

中文名稱︰他達那非
英文名稱︰Tadalafil
CAS︰171596-29-5
分子式︰C22H19N3O4


Copyright(C)2015,  Copyright Notice Admin